imagef4xs.png

Våre fiskeoljer inneholder Pufanox® for en mer stabil olje over tid. Omega-3 trenger antioksidanter for å forhindre harskning når den kommer i kontakt med oksygen.

Under produksjonen av fiskeoljen blir det gjort mange forskjellige tiltak for å bli kvitt eventuelle miljøgifter som dioksin og tungmetaller. Dessverre blir andre stoffer tapt i denne prosessen, stoffer som ellers ville ha beskyttet oljen mot oksidasjon.

Vår metode for å beskytte oljen mot oksidasjon er å etterligne stoffene som går tapt. Dette gjør vi ved å tilsette en blanding av antioksidanter. Denne blandingen kaller vi Pufanox®.

Antioksidanter er kjemiske forbindelser som motvirker oksidasjon. Oksidasjon er en kjemisk reaksjon som kan produsere frie radikaler og dermed føre til en kjedereaksjon som kan skade cellene til organismer.

Vi utfører, og har utført, mange oksidasjonstester på fiskeoljen vår, både gjennom stabilitetstester og batchvis på produksjonstidspunktet.