Produkter for alle

Eskio-3 tilbyr ett bredt sortiment med produkter for både barn og voksne. Basen i vårt sortiment er Eskio-3 PURE som er en ren fiskeolje med samme sammensetning av omega-3 fettsyrene DHA og EPA som i fersk fisk. Eskio-3 PURE finner du som kapsler eller i flytende form – velg det som passer deg best.

For deg som er veganer, fiskeallergiker eller som av ulike grunner ikke spiser fisk tlbyr vi Eskio-3 Vegan Algae. En algeolje fra dyrkede alger, hvor du kun trenger å ta en kapsel per dag for å oppnå de nivåer av DHA og EPA for å gi helsegevinst for hjertet, hjernen og synet. Vi har tillsatt vitamin D og B12, som kan være utfordrende å få i seg i tilstrekkelige mengder av for den som spiser vegansk kost.

For våre aller yngste finnes Eskio-3 Kids i flytende form med smak av tutti frutti, eller som små gelètabletter med god smak av appelsin og med tillsatt vitamin D.

Høykvalitet fiskeolje siden 1991

Eskio-3 har vært på det svenske markedet i over 30 år. Fiskeoljen ble lansert med hjelp av Tom Saldeen, professor emeritus ved Uppsala universitet og opphovsmann til Pufanox, en unik metode for Eskio-3 som bidrar til en stabil og høykvalitet fiskeolje. Tom Saldeen har gjennom årene publisert i 800 vitenskapelige tidsskrift,innenfor hjerte-karområdet.