ESKIO-3® er høykvalitet omega-3, ansvarsfullt produsert med bakgrunn i svensk forskning. Og arbeide for et bærekraftig fiske er en selvfølgelighet for oss.

Bærekraftig fiske med Friend of the Sea

Fiskeoljen i Eskio-3 er sertifisert av Friend of the Sea. Det garanterer at fisk som brukes under tilvirkningsprosessen har blitt fisket etisk og følger prinsippene for bærekraftig utvikling. Friend of the Sea er en non profit organisasjon, som fremmer bærekraftig fiske og bruk av selektive fiskemetoder. Dessuten tilstreber de å minimere fiskets negative invirkning på økosystemet.

Frittstående sertifseringskommittéer

Friend of the Sea har et internasjonelt ledende sertifiseringsprogram for etisk fiske og fiskeforedling. Sertifikatet sikrer at fisk som brukes ved tilvirkningen av fiskeoljen ikke kommer fra overfiskede områder eller områder der fiskebestanden behøver gjenopprettes. Likeså garanteres det at fiskemetodene ikke skader havsbunnen, samt at fisket må oppfylle alle juridiske krav. Sertifiseringen utføres av frittstående sertifiseringskommittéer. Seneste sertifiseringen for Eskio-3 er fra høsten 2021.

Å arbeide for et bærekraftig fiske er en selvfølgelighet for oss når vi drar nytta av fordelene med et rent hav og gir våre forbrukere mulighet forå hente kraft fra havet.

Godt kontrollert produksjon

Vi henter fisken fra Stillehavets og Nordatlanterens dype og kalde vann. Til Eskio-3 fisekolje bruker vi kun bærekraftig fisket fiskearter som makrell, sardin og ansjos. Det er fiskearter som ikke er utryddingsdtruet eller utsatt for overfisking. Hele fisken brukes ved produksjonen og vi unngår unødvendig kasting.

Produkter av høyeste kvalitet

Fremstillingen av Eskio-3 foregår i kontrollerte former i samtlige ledd i kjeden. Bokser og flasker fylles og kvalitetskontrolleres i vårt egne moderne anlegg i Falköping*.

Hele verdikjedjen gjennomsyres av høyeste kvalitet i alt vi gjør, fra fiskkerne ute til havs til ferdig konsumentprodukt i hyllen. Den råe (opprinnelige) fiskeoljen utvinnes kun fra fiskerier som følger FAO Code of Conduct for responsible fisheries.

* gjelder ikke Kids Chewable og Vegan Algea.